• Personligt och tryggt, tillsammans med dig som kund diskuterar vi fram vad som ska göras.

  • FÖRETAGET HAR FÖRSÄKRING HOS WILLIS TOWERS WATSON SWEDEN AB.

  • medlem i branschorganisationen STAF, trädgårdsanläggarna i sverige och Företagarna.

  • Flexibel, jag kommer när det passar Er.

  • Kunskap, lång erfarenhet av skötsel.

  • Samarbeten, med andra i samma bransch, som erbjuder andra trådgårdstjänster, se nedan.

  • Leverans av större mängder material (5,5 ton per gång) så som jord, grus, sten och bortforsling av större mängder ris eller träd.

  • TRÄDFÄLLNING  (Alltjänst Skokloster AB) www.facebook.com/alltjanstskokloster 

  • STEN, PLATTLÄGGNING (X3m Sten & Trädgård AB) www.x3msten.se

  • Grävmaskin 3,5 ton, take job.

  • uthyrning av wt trailer, obromsat gallersläp 250 x 125 x 92 cm, total vikt 650 kg, 1 dag 200 kr, 3 dagar 500 kr, 1 vecka 1000 kr exkl moms.

OLIKA ALTERNATIV, VÄLJ DET SOM PASSAR DIG OCH DINA BEHOV!

Boka fast antal timmar eller löpande arbete per timme.

Helgarbete, tillägg 100 kr/tim.

Milersättning 39 kr/mil.
Gallersläp 150 kr.


Alla priser exklusive moms.