Trädgårds och fastighetstjänster

Skötsel och underhåll av privata trädgårdar, ogräsrensning, gräsklippning, trimning, röjning av sly, fruktträdsbeskärning, häckbeskärning/gallring.

Plantering av växter, häck, träd, prydnadsträd och fruktträd.

Enklare fastighetsunderhåll, så som rensning av hängrännor, mossa på tak, byte av lampor i trädgården eller inomhus, målning trädgårdsmöbler eller annat som behöver underhåll och skötsel.

Gravskötsel.

Samarbete och uppdrag med andra i branschen. 

Plantering av thujahäck

Det som inte ingår i rut/rot avdraget

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdrag.

Rutavdrag högst 50%, trädgårdsarbeten.

Rotavdrag högst 30%, fastighetsarbeten.

Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Tippavgift beror på om kommunen det ska tippas i tar ut någon avgift, det är lite olika. 

Eventuell hyra av maskin elller byggställning tillkommer.

Om företaget

Under åren, 2017-2020 har jag haft trädgårdsuppdrag via min sambos företag, samt haft två längre säsongsanställningar. Utemiljö förvaltning på ett företag i Uppsala samt ansvarat för en 4H gård under en säsong.

Parkskötsel på Skokloster Slott. Tidigare erfarenheter är åtta år inom kyrkogårdsförvaltning både som kyrkogårdsarbetare och administrativ förvaltning.

Studerat Arbetsledning - Hållbar grönyteförvaltning på Yrkesakademin 300 yhp 2020-2021. I studierna ingick tre praktik perioder, sex veckor per period, då är man ute i arbetslivet hos offentlig, kommunal eller privat arbetsgivare.