Trädgårds och fastighetstjänster

Skötsel och underhåll av privata trädgårdar, ogräsrensning, gräsklippning, trimning, röjning av sly, fruktträdsbeskärning, häckbeskärning/gallring.

Plantering av växter, häck, träd, prydnadsträd och fruktträd.

Enklare fastighetsunderhåll, så som rensning av hängrännor, byte av lampor i trädgården eller inomhus, målning trädgårdsmöbler eller annat som behöver underhåll och skötsel.

Gravskötsel.

Samarbete och uppdrag med andra i branschen. 

Häckklippning av tuja

Det som inte ingår i rut/rot avdraget

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdrag.

Rutavdrag högst 50%, trädgårdsarbeten.

Rotavdrag högst 30%, fastighetsarbeten.

Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Tippavgift beror på om kommunen det ska tippas i tar ut någon avgift, det är lite olika. 

Eventuell hyra av maskin, tillkommer.

Hyra gallersläp 150 kr ex moms, vid bortforsling av trädgårdsavfall vid utfört arbete.

Om företaget

Under åren, 2017-2020 har jag haft trädgårdsuppdrag via min sambos företag, samt haft två längre säsongsanställningar. Utemiljö förvaltning på ett företag i Uppsala samt ansvarat för en 4H gård under en säsong.

Parkskötsel på Skokloster Slott. Tidigare erfarenheter är åtta år inom kyrkogårdsförvaltning både som kyrkogårdsarbetare och administrativ förvaltning.

Studerat Arbetsledning - Hållbar grönyteförvaltning på Yrkesakademin 300 yhp 2020-2021. I studierna ingick tre praktik perioder, sex veckor per period, då är man ute i arbetslivet hos offentlig, kommunal eller privat arbetsgivare.